Tem nhãn

In tem 7 màu

Sử dụng tem nhãn cho sản phẩm không chỉ là việc phân loại hàng hóa của các nhãn hàng mà nó còn thể hiện sự khác...