Sản xuất và in túi giấy

Sản xuất và in hộp giấy

Sản xuất và in tem nhãn

Một số hình ảnh xưởng in